اخبارتکان دهنده همچون ضربه های لرزان بر هنگ درام

تکان دهنده همچون ضربه های لرزان بر هنگ درام

1,688تعداد نمایش:
1396/06/25تاریخ:

ویولن سلی آرام بستری برای شروع فیلم فراهم کرده است؛ ویولنی آرام و کم رنگ که به سرعت رنگ می بازد و میدان را در اختیار صدای صحنه می گذارد. حامد ثابت استاد کاربلد موسیقی کم حجم و پرمعنا است؛ به بیان دیگر اغلب موسیقی های متن فیلم ثابت، کم حرف اما گزیده گوی است. ثابت در فیلم «تابستان داغ» ساخته ابراهیم ایرج زاد هم تلاش کرده با ساخت موسیقی کم حجم حرف های نگفته و پنهان در پَس چشم های کاراکترهای فیلم را لو دهد و پرده فرو افکند.

موسیقی آنقدر در فیلم کم رنگ اما اثرگذار است که اگر حذف شود بیننده در می باید یک جای فیلم می لنگد! به عنوان مثال در نمای حساس فیلم که در اصل شروع داستان اصلی فیلم محسوب می شود، ویولن سلی آرام و هنگ درام نواخته می شود اما بالافاصله موسیقی متن با صدای فیلم و گذشتن هواپیما از بالای خانه در هم می آمیزد و چنین به نظر می رسد که اصلا در این سکانس موسیقی وجود نداشته است و اما اگر حذف شود جای خالی اش احساس خواهد شد؛ هنگ درام و ویولن سل در صحنه های حساس و اصلی داستان فیلم اثرگذار لب می گشایند و اندکی می نوازند و درست در نمای نهایی، موسیقی آخرین ضربه را می زند.

در فیلم فضا برای ساخت موسیقی وجود دارد اما به 2 دلیل می توان گفت چرا از زیاده گویی پرهیز کرده؛ یکی کمک به رئال و واقعی جلوه دادن داستان فیلم است که البته بازیگران فیلم به شدت حرفه ای بازی کرده اند و دیگری حضور در نماهای مهم و تکان دهنده فیلم است. موسیقی در تمامی نماهایی که حضور دارد آرام، کم رنگ و کم حجم اما اثرگذار است. شاید زیاده گویی موسیقی سبب می شد بازی های طبیعی فیلم کمتر دیده شود.

موسیقی اجازه داده دیالوگ ها و حس های به شدت طبیعی کاراکترها مخاطب را همراهی کند و فقط بستری آرام برای هدایت درست مخاطب باشد تا اینکه در تمامی صحنه ها حضوری پررنگ و جدی تری داشته باشد.

اخبار