اخبارسالن سازی بخش خصوصی در فروش گیشه تاثیرگذار است

سالن سازی بخش خصوصی در فروش گیشه تاثیرگذار است

1,791تعداد نمایش:
1397/01/28تاریخ:
رییس کانون پخش کنندگان سینما بیان کرد سالن سازی توسط بخش خصوصی در شهرهای مختلف سبب شده است تا فروش گیشه فیلم ها با تغییرات بسیار همراه شود.

علی سرتیپی رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری بخش خصوصی در حوزه ساخت سالن سینما در شهرهای مختلف گفت: خوشبختانه با حضور بخش خصوصی در زمینه سالن سازی سینما به خصوص در شهرستان ها اتفاقات خوبی در زمینه فروش فیلم ها رخ داده است. بخش خصوصی برای اولین بار در شهرهای بزرگی مانند شیراز، مشهد و تبریز ورود پیدا کرده و سالن های سینمایی ساخته است که تاثیرات قابل توجهی در فروش فیلم ها به وجود آورده است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال در مجتمع تجاری اطلس مال مشهد سالن های سینمایی با ۱۴۰۰ صندلی، مجتمع خلیج فارس شیراز با ۱۸۰۰ و مجتمع ستاره باران تبریز با ۵۰۰ صندلی ایجاد شده است که توانسته اند فروش گیشه را در سینما دگرگون کنند و می توان فروش گیشه این شهرها را نسبت به سال گذشته چند برابر دانست.

رییس کانون پخش کنندگان سینما توضیح داد: موفقیت بخش خصوصی در این شهرها سبب شده است تا بخش دولتی نیز تلاش بیشتری کند و به این ترتیب رقابت خوبی در زمینه سالن سازی و یا تجهیز سالن های سینمایی بین این ۲ بخش ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: شهر تبریز در گذشته در شرایطی قرار داشت که بسیاری از کارشناسان می گفتند دیگر در این شهر و دیگر شهرهای آذربایجان شرقی سینما فروش ندارد اما باز شدن یک سینما با ۴ سالن ورق را برگردانده است.

سرتیپی در پایان گفت: در حال حاضر در شهرهایی مانند ارومیه، قزوین، اصفهان، زاهدان و ساری به شدت کمبود سالن سینما احساس می شود؛ شهرهایی که با توجه به جمعیتی که دارند، بخش خصوصی می تواند با سالن سازی در این مناطق تاثیرات مثبتی در حوزه فروش فیلم بگذارد.

آمار فروش ۳ شهر تبریز، مشهد و شیراز در فروردین ماه سال ۹۷ و مقایسه آن با فروردین ماه سال ۹۶ به شرح ذیل است:

تبریز

فروردین ٩٧: ۴۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

فروردین ۹۶: ۱۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان.

اختلاف فروش: ۳۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

شیراز

فروردین ۹۷: یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.

فروردین ۹۶: ۶۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

اختلاف فروش: ۴۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

مشهد

فروردین ۹۷: یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان.

فروردین ۹۶: ۶۵۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.

اختلاف فروش: یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان.

آمار فروش فروردین ۹۷ برای ۳ شهر نام برده تا ۲۵ ام ماه است.

اخبار