اخبارحمايت همه جانبه محمد اطبايى پخش كننده بين المللى فيلم «نفس» از مالاريا

حمايت همه جانبه محمد اطبايى پخش كننده بين المللى فيلم «نفس» از مالاريا

1,708تعداد نمایش:
1396/07/03تاریخ:
محمد اطبايى به ترديدهاى يك منتقد درباره موفقيت هاى جهانى فيلم مالاريا واكنش نشان داد.


اين پخش كننده بين المللى سينما ، در بخشى از يادداشت هاى كارشناسانه كه در روزنامه اعتماد منتشر كرده آورده است : «فيلم مالاريا در اولين نمايش بين المللى خود در جشنواره فيلم ونيز به نمايش درآمد كه نگارنده خود شاهد نمايش بسيار موفقيت آميز آن در ونيز و برخوردهاى مثبت تماشاگران و منتقدان با فيلم بوده است . بخش مسابقه سى و دومين جشنواره فيلم ورشو ميزبان بعدى فيلم پرويز شهبازى شد كه جايزه بزرگ هيئت داوران را دريافت كرد.
جشنواره فيلم ورشو درميان جشنواره هاى "الف" جهانى قرار دارد و به طور معمول بايد نمايش اول جهانى و يا بين المللى فيلم را براساس مقررات فياپف داشته باشد اما مديران جشنواره چنان علاقه اى به "مالاريا" داشتند كه برخلاف عرف فيلم را در بخش مسابقه خود به نمايش گذاشتند. در هيئت داورى مسابقه اصلى جشنواره ورشو هيچ سينماگر ايرانى حضور نداشت.»


پخش كننده فيلم نفس يادآور شد : «مالاريا در مجموع ٢٦ حضور و ٥ جايزه بين المللى داشته كه شامل نمايش در حداقل هفت جشنوارخ رده اول جهانى است و انكار اين موفقيت ها جفايى به سازندگان فيلم مالاريا و پخش كننده بين المللى فيلم ، نسرين ميرشب است. »

اخبار